ENG
VIE
Tranh theo yêu cầu
TD003 – Hoa Hướng dương
Kích thước: Thêu len (50cm x 70cm)
Sản phẩm khác:
TD002 – Tranh theo tuổi con giáp
Chất liệu: Thêu len (130cm x 60cm)
Giá: Đã bán
TD004 – Hòa quyện
Chất liệu: Thêu len (50cm x 70cm)
Giá: Đã bán