ENG
VIE
Tranh dân tộc
TDT007 - Thiếu nữ dân tộc
Chất liệu: Thêu len (60cm x 84cm)
Giá: Liên Hệ
TDT008 - Tiếng hát bản làng
Chất liệu: Thêu len (125cm x 95cm)
Giá: Liên Hệ
TDT009 - Nhạc rừng
Chất liệu: Thêu len (135cm x 65cm)
Giá: Đã bán
TDT010 - Đôi bạn
Chất liệu: Thêu len (100cm x 75cm)
Giá: Liên Hệ