ENG
VIE
Tranh dân gian
TDG013 - Đàn gà (Tranh Đông Hồ)
Chất liệu: Thêu len chuyển thể (55cm x 70cm)
Giá: Đã bán
TDG014 - Đánh đu
Chất liệu: Thêu len (45cm x 65cm)
Giá: Đã bán
DG015 - Quan họ
Chất liệu: Thêu len (55cm x 70cm)
Giá: Liên Hệ
TDG016 – Tùng, Cúc, Trúc, Mai
Chất liệu: Thêu len chuyển thể (30cm x 90cm)
Giá: Đã bán