ENG
VIE
Tranh dân gian
TDG007 - Lễ trí (Gái sắc ôm rùa xanh)
Chất liệu: Thêu len chuyển thể (40cm x 60cm)
Giá: Đã bán
TDG008 - Phú quý
Chất liệu: Thêu len chuyển thể (40cm x 60cm)
Giá: Đã bán
TDG009 - Nhân nghĩa (Trai tài ôm cóc tía)
Chất liệu: Thêu len chuyển thể (40cm x 60cm)
Giá: Đã bán
TDG010 - Tranh Hàng Trống
Chất liệu: Thêu len chuyển thể (50cm x 70cm)
Giá: Đã bán
TDG011 - Cá chép và hoa sen (Tranh Đông Hồ)
Chất liệu: Thêu len chuyển thể (35cm x 60cm)
Giá: Đã bán
TDG012 - Chăn trâu thổi sáo (Tranh Đông Hồ)
Chất liệu: Thêu len chuyển thể (100cm x 100cm)
Giá: Đã bán