ENG
VIE
Tranh hiện đại
THD002 - Âm dương
Kích thước: Thêu len (100cm x 100cmm)
Sản phẩm khác:
THD000 - Sen
Chất liệu: Thêu len (320cm x 80cm)
Giá: Liên Hệ
THD001 - Gia đình hạnh phúc
Chất liệu: Thêu len và gỗ (70cm x 118cm)
Giá: Liên Hệ
THD003 - Nhịp điệu của sóng
Chất liệu: Thêu len (140cm x 110cmm)
Giá: Liên Hệ
THD004 - Chí và Nở
Chất liệu: Thêu len (100cm x 100cm)
Giá: Đã bán
THD006 - Không gian tĩnh
Chất liệu: Thêu len (80cm x 80cm)
Giá: Đã bán
THD007 - Đêm trăng
Chất liệu: Thêu len (65cm x 65cm)
Giá: Đã bán