ENG
VIE
Tranh hiện đại
THD019 - Tĩnh
Chất liệu: Thêu len (70cm x 50cm)
Giá: Liên Hệ
THD020 - Hoa hướng dương
Chất liệu: Thêu len (50cm x 70cm)
Giá: Đã bán
HD021 – Thuyền
Chất liệu: Thêu len (70cm x 50cm)
Giá: Liên Hệ