ENG
VIE
Tranh phong cảnh
TPC003 - Khúc quan họ
Kích thước: Thêu len (150cm x 100cm)
Sản phẩm khác:
TPC001 - Mùa về
Chất liệu: Thêu len (135cm x 65cm)
Giá: Liên Hệ
TPC002 - Chăn trâu
Chất liệu: Thêu len (130cm x 80cm)
Giá: Liên Hệ
TPC004 - Miền cổ tích
Chất liệu: Thêu len (120cm x 85cm)
Giá: Đã bán