ENG
VIE
Tranh Phố
TP007 - Ô Quan Chưởng 2
Kích thước: Thêu len (170cm x 75cm)
Sản phẩm khác:
TP001 - Phố cổ
Chất liệu: Thêu len (200cm x 130cm)
Giá: Đã bán
TP002 - Ký ức về phố
Chất liệu: Thêu len (140cm x 100cm)
Giá: Đã bán
TP003 - Phố đêm Hà Nội
Chất liệu: Thêu len (125cm x 52cm)
Giá: Liên Hệ
TP004 - Chiều đông Hà Nội
Chất liệu: Thêu len (146cm x 70cm)
Giá: Liên Hệ
TP005 - Ô Quan Chưởng 1
Chất liệu: Thêu len (62cm x 45cm)
Giá: Đã bán
TP006 - Phố cổ Hà Nội
Chất liệu: Thêu len (70cm x 55cm)
Giá: Liên Hệ