ENG
VIE
Sản phẩm
TDG016 – Tùng, Cúc, Trúc, Mai
Chất liệu: Thêu len chuyển thể (30cm x 90cm)
Giá: Đã bán
TDT001 - Nghỉ ngơi
Chất liệu: Thêu len (100cm x 200cm)
Giá: Đã bán
TDT002 - Sapa
Chất liệu: Thêu len (115cm x 80cm)
Giá: Đã bán
TDT003 - Hương sắc vùng cao
Chất liệu: Thêu len (90cm x 85cm)
Giá: Liên Hệ
TDT004 - Quả đầu mùa
Chất liệu: Thêu len (100cm x 100cm)
Giá: Liên Hệ
TDT005 - Buổi chiều ở bản
Chất liệu: Thêu len (120cm x 85cm)
Giá: Liên Hệ