ENG
VIE
Sản phẩm
TDG010 - Tranh Hàng Trống
Chất liệu: Thêu len chuyển thể (50cm x 70cm)
Giá: Đã bán
TDG011 - Cá chép và hoa sen (Tranh Đông Hồ)
Chất liệu: Thêu len chuyển thể (35cm x 60cm)
Giá: Đã bán
TDG012 - Chăn trâu thổi sáo (Tranh Đông Hồ)
Chất liệu: Thêu len chuyển thể (100cm x 100cm)
Giá: Đã bán
TDG013 - Đàn gà (Tranh Đông Hồ)
Chất liệu: Thêu len chuyển thể (55cm x 70cm)
Giá: Đã bán
TDG014 - Đánh đu
Chất liệu: Thêu len (45cm x 65cm)
Giá: Đã bán
DG015 - Quan họ
Chất liệu: Thêu len (55cm x 70cm)
Giá: Liên Hệ