ENG
VIE
Sản phẩm
TDG004 - Đánh ghen - 2
Chất liệu: Thêu len chuyển thể (40cm x 60cm)
Giá: Liên Hệ
TDG005 - Hái dừa - 2
Chất liệu: Thêu len chuyển thể (40cm x 60cm)
Giá: Liên Hệ
TDG006 - Vinh hoa
Chất liệu: Thêu len chuyển thể (40cm x 60cm)
Giá: Đã bán
TDG007 - Lễ trí (Gái sắc ôm rùa xanh)
Chất liệu: Thêu len chuyển thể (40cm x 60cm)
Giá: Đã bán
TDG008 - Phú quý
Chất liệu: Thêu len chuyển thể (40cm x 60cm)
Giá: Đã bán
TDG009 - Nhân nghĩa (Trai tài ôm cóc tía)
Chất liệu: Thêu len chuyển thể (40cm x 60cm)
Giá: Đã bán