ENG
VIE
Sản phẩm
THD018 - Hoa cúc
Chất liệu: Thêu len (120cm x 50cm)
Giá: Liên Hệ
THD019 - Tĩnh
Chất liệu: Thêu len (70cm x 50cm)
Giá: Liên Hệ
THD020 - Hoa hướng dương
Chất liệu: Thêu len (50cm x 70cm)
Giá: Đã bán
TDG001 - Vinh quy bái tổ
Chất liệu: Thêu len chuyển thể (80cm x 150cm)
Giá: Đã bán
TDG002 - Đánh ghen - 1
Chất liệu: Thêu len chuyển thể (140cm x 55cm)
Giá: Đã bán
TDG003 - Hái dừa - 1
Chất liệu: Thêu len chuyển thể (140cm x 55cm)
Giá: Đã bán