ENG
VIE
Sản phẩm
THD006 - Không gian tĩnh
Chất liệu: Thêu len (80cm x 80cm)
Giá: Đã bán
THD007 - Đêm trăng
Chất liệu: Thêu len (65cm x 65cm)
Giá: Đã bán
THD008 - Thức tỉnh
Chất liệu: Thêu len (50cm x 50cm)
Giá: Đã bán
THD009 - Hương hoa
Chất liệu: Thêu len (70cm x 70cm)
Giá: Liên Hệ
THD010 - Nhịp chuyển động của hoa
Chất liệu: Thêu len (80cm x 80cm)
Giá: Đã bán
THD011 - Hoa mùa thu
Chất liệu: Thêu len (70cm x 70cm)
Giá: Đã bán