ENG
VIE
Sản phẩm
TP007 - Ô Quan Chưởng 2
Chất liệu: Thêu len (170cm x 75cm)
Giá: Liên Hệ
TP008 - Hội An 01
Chất liệu: Thêu len (156cm x 88cm)
Giá: Liên Hệ
TP009 - Hội An 02
Chất liệu: Thêu len (175cm x 75cm)
Giá: Đã bán
TPC001 - Mùa về
Chất liệu: Thêu len (135cm x 65cm)
Giá: Liên Hệ
TPC002 - Chăn trâu
Chất liệu: Thêu len (130cm x 80cm)
Giá: Liên Hệ
TPC003 - Khúc quan họ
Chất liệu: Thêu len (150cm x 100cm)
Giá: Đã bán