ENG
VIE
Tranh dân gian
TDG001 - Vinh quy bái tổ
Chất liệu: Thêu len chuyển thể (80cm x 150cm)
Giá: Đã bán
TDG002 - Đánh ghen - 1
Chất liệu: Thêu len chuyển thể (140cm x 55cm)
Giá: Đã bán
TDG003 - Hái dừa - 1
Chất liệu: Thêu len chuyển thể (140cm x 55cm)
Giá: Đã bán
TDG004 - Đánh ghen - 2
Chất liệu: Thêu len chuyển thể (40cm x 60cm)
Giá: Liên Hệ
TDG005 - Hái dừa - 2
Chất liệu: Thêu len chuyển thể (40cm x 60cm)
Giá: Liên Hệ
TDG006 - Vinh hoa
Chất liệu: Thêu len chuyển thể (40cm x 60cm)
Giá: Đã bán